Spolupráci můžeme rozvinout i v ostatních oblastech souvisejících s grafikou.